Huisstijl aanpassingen bij JSO

Eind 2011 ben ik ingehuurd door Xuntos om de nieuwe huisstijl van JSO te verwerken binnen de bestaande website.

In 2010 is JSO overgestapt naar Smartsite iXperion voor het beheer van haar website. In mijn functie als Web Consultant bij Seneca ben ik nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de nieuwe website. Zo heb ik onder andere de templates aangepast en de basisstructuur aangemaakt.

Lees de klantcase over JSO op de website van Seneca

Huisstijl aanpassen

In 2011 is ook het intranet van JSO overgegaan naar Smartsite. Ook hier heb ik aan meegewerkt. Dus toen eind 2011, begin 2012 de nieuwe huisstijl binnen de bestaande website verwerkt moest worden, is wederom mijn hulp ingeroepen.

In samenwerking met Xuntos is in een paar dagen tijd de volledige huisstijl van JSO aangepast. Daarnaast is er een nieuwe bannerfunctionaliteit toegevoegd en is de dossierfunctie binnen de website aangepast c.q. uitgebreid.

Over JSO

JSO is het expertisecentrum voor Jeugd, Samenleving en Ontwikkeling. De invoering van het nieuwe logo en de huisstijl in januari 2012 markeert de start van het nieuwe JSO en geeft uiting aan het nieuwe profiel.